Логотип
ОАО «Завод сантехнических заготовок»
Добавить в избранное Стартовая страница: Про завод: Продукция: Поставщикам: Контакты: Акционерам: Карта сайта


·Контакты

Адрес:Украина, 03062, г. Киев
ул. Экскаваторная, 24
Тел:+38 (044) 501-06-78

Дистрибьютор:
ООО "ЛКС-ПЛЮС"
Тел:+38 (044) 501-06-75
Моб:+38 (050) 448-09-40
E-mail:tes2012@i.ua

· Задать вопрос и
разместить заказ

·Курсы валют·Прогноз погоды
Новости     Версія для друку

03 марта 2017 г.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272,
місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24)

      Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: місто Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал).
      Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 06 квітня 2017 року з 14-30 до 14-45 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24, в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок»).
      Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
      Перелік акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 06 квітня 2017 року, складається станом на 24-00 годину 31 березня 2017 року.
      Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 17.00; обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
      Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zstz.kiev.ua.
      Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
      -? від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6-й поверх, приймальня).
      -? в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал).
      Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Венжик Сергій Юрійович.
      Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за телефоном: (044) 501-06-78.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Питання: Обрання лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Черніков Олександр Володимирович.
Член лічильної комісії – Луппа Тетяна Олександрівна.

2. Питання: Затвердження регламенту роботи зборів.
Проект рішення:
2.1. Затвердити регламент роботи зборів:
1. Виступи з питань порядку денного зборів:
- основна доповідь – до 20 хв.
- співдоповідь – до 10 хв.
Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.
2.Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.
3. Заключне слово до 10 хв.
4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.
5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.
6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.
7. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.

3. Питання: Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4. Питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Питання: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6. Питання: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
Проект рішення:
7.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 р. - дивіденди не виплачувати.

8. Питання: Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Наглядової ради Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
8.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства на 2017 рік.
8.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 8.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.

9. Питання: Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізора Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:
9.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізора Товариства на 2017 рік.
9.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 9.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок» (тис. грн.)

Найменування показника2016 рік2015 рік
Усього активів52 34054 517
Основні засоби16 45316 983
Довгострокові фінансові інвестиції4 5193 702
Запаси1762 051
Сумарна дебіторська заборгованість130802
Грошові кошти та їх еквіваленти711133
Нерозподілений прибуток-40 177-36 491
Власний капітал22 95826 644
Статутний капітал398398
Довгострокові зобов'язання23 22121 305
Поточні зобов'язання6 1616 568
Чистий прибуток (збиток)-3 686-566
Середньорічна кількість акцій (шт.)7 953 3377 953 337
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)2428

Назад к списку новостей
Про завод: Прайсы: Контакты: Магазин: Карта сайта
Copyright © 2004
Частное акционерное общество «Завод сантехнических заготовок» Design by Fenix